Biuletyn Informacji Publicznej

Programy studiów (nazwy od L do Z)

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

studia 2 stopnia nauczycielskie praktyczne

Operacje:
23-05-2022, 12:53
publikacja: Agnieszka Latoś

Prawo

praktyczne studia jednolite magisterskie - ustalenie programu kształcenia

Operacje:
26-03-2021, 13:52
publikacja: Agnieszka Latoś
02-09-2021, 14:57
modyfikacja: Agnieszka Latoś

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

ogólnoakademickie studia 2 stopnia - ustalenie

Operacje:
25-03-2021, 16:25
publikacja: Agnieszka Latoś