Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni i zadania Rady

Skład Rady Uczelni

Przewodnicząca:

 • Lucyna Kopińska -Dyrektor Departamentu Produktów Bankowości Hipotecznej, członek Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

 • Joanna Czerska-Thomas właścicielka Agencji Reklamowej M4Bizz oferującej kompleksową obsługę w zakresie marketingu i PR, Radna Rady Miasta Bydgoszczy
 • Katarzyna Meger - Prezes Zarządu Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy, właścicielka firmy Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Katarzyna Meger.

Członkowie ze wspólnoty uczelni:

 • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska -Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Fizyki
 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni - Prorektor ds. Finansów i Organizacji, Kierownik Katedry Administracji Instytutu Prawa i Ekonomii,
 • prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
 • Marcin Pezda, przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Kontakt: Iwona Staszewska-Chyła,
tel. 504 083 183,
e-mail: iwona.staszewska-chyla@ukw.edu.pl

Zadania Rady

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu, 
 • monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, 
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, 
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
 • zatwierdza sprawozdanie z jego wykonania oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.

 

Operacje:
02-02-2022, 10:38
publikacja: Aleksandra Żarkowska
02-02-2022, 12:52
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwały Rady Uczelni