Biuletyn Informacji Publicznej

Rady Dziedzin

Przewodniczący Rad Dziedzin

dr hab. Igor Chybicki, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych

prof. dr hab. Ryszard Gerlach - Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Społecznych

prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska - Przewodnicząca Rady Dziedziny Sztuki

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka - Przewodnicząca Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych 

Operacje:
04-02-2022, 11:02
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych

Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych obejmuje dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia.
Rada rozpoczęła działalność 1 października 2019 roku.
Druga kadencja rady dziedziny trwa od 1 października 2020 do 30 września 2024 r.

Skład Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych:

Przewodnicząca: prof dr hab. Małgorzata Święcicka

literaturoznawstwo:

 • dr hab. Agnieszka Gołebiowska-Suchorska, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni
 • dr hab Jakub Lipski, prof. uczelni
 • dr hab. Robert Mielhorski, prof. uczelni
 • dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni
 • dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. uczelni
 • dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni

językoznawstwo:

 • prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
 • dr hab. Sylwia Firyn, prof. uczelni
 • dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni
 • dr hab. Danuta Jastrzębska Golonka, prof. uczelni
 • dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni
 • dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
 • dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
 • prof dr hab. Małgorzata Święcicka

historia:

 • dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni
 • dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. uczelni
 • dr hab. Dariusz Karczewski, prof. uczelni
 • dr hab. Tomasz Kawski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jacek Maciejewski
 • prof. dr hab. Jacek Woźny
 • dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni
Operacje:
04-02-2022, 11:06
publikacja: Aleksandra Żarkowska
04-02-2022, 11:08
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Rada Dziedziny Nauk Społecznych

Rada Dziedziny Nauk Społecznych obejmuje dyscypliny: pedagogika, psychologia oraz nauki o polityce i administracji.
Rada rozpoczęła działalność 1 października 2019 roku.

Druga kadencja rady dziedziny trwa od 1 października 2020  do 30 września 2024 r.

Skład Rady Dziedziny Nauk Społecznych:

pedagogika:

 • dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach
 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
 • dr hab. Mariusz cichosz, prof. uczeni
 • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni
 • dr hab. Halina Steinke, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni

nauki o polityce i administracji:

 • dr hab. Janusz Golinowski, prof. uczelni
 • dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni
 • dr hab. Michał Kosman, prof. uczelni
 • dr hab. Tomasz Kuczur, prof. uczelni
 • dr hab. Artur Laska, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Malendowicz, prof. uczelni
 • dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. uczelni
 • dr hab. Ewa Maria Szatlach, prof. uczelni

psychologia:

 • prof. dr hab. Hanna Libersk
 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. uczelni
 • dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. uczelni
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. uczelni
 • dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni,
 • dr hab. Beata Ziółkowska, prof. uczelni.
Operacje:
04-02-2022, 11:03
publikacja: Aleksandra Żarkowska
04-02-2022, 11:04
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Rada Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rada Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych obejmuje dyscyplinę: nauki biologiczne.

Rada Dziedziny Nauk  Ścisłych i Przyrodniczych rozpoczęła działalność 1 października 2019 roku.

Druga kadencja rady dziedziny trwa od 1 października 2020 do 30 września 2024 r.

Skład Rady Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

Przewodniczący: dr hab. Igor Chybicki, prof. uczelni

 • prof. dr hab. Jarosław Burczyk
 • dr hab. Igor Chybicki, prof. uczelni
 • dr hab. Ewa Dembowska, prof. uczelni
 • dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
 • dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni
 • dr hab. Tomasz Marquardt, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Joanna Moraczewska
 • dr hab. Paweł Napiórkowski, prof. uczelni
 • dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni
 • dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. uczelni
 • dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni
Operacje:
04-02-2022, 11:05
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Rada Dziedziny Sztuki

Rada Dziedziny Sztuki obejmuje dyscyplinę sztuki muzyczne.
Rada rozpoczęła działalność 1 października 2019 roku.
Druga kadencja rady dziedziny trwa od 1 października 2020 do 30 września 2024 r.

Skład Rady Dziedziny Sztuki:

Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński

 • prof. dr hab. Anna Janosz
 • prof. dr hab. Mariusz Kończal
 • dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Bernard Mendlik
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni
 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska

Rada Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Rada Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych obejmuje dyscyplinę: inżynieria mechaniczna
Rada rozpoczęła działalność 1 października 2019 roku.

Druga kadencja rady dziedziny trwa od 1 października 2020 do 30 września 2024 r.

Skład Rady Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych:

Przewodniczący: dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. uczelni

 • dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jacek Jackiewicz, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
 • dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Michał Pakuła, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, prof. uczelni