Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin nadawania stopnia doktora habilitowanego

Akty prawne dotyczące procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (archiwalne)

Uchwała Nr 4/2020/2021 Senatu UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 r. przyjął regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Operacja Redaktor Data
publikacja Cieślak Anna 7.12.2020

Zarządzenie Nr 18/2020/2021 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wzoru umowy i oświadczeń recenzentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Operacja Redaktor Data
publikacja Cieślak Anna 7.12.2020

Uchwała Nr 29/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Operacja Redaktor Data
publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Zarządzenie Nr 56/2019/2020 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 56/2019/2020 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2020 r. ustalił wzór umowy o finansowanie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Operacja Redaktor Data
publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 221/2018/2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 221/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019