Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin świadczeń dla studentów

Zarządzenie Nr 80/2021/2022 Rektora UKW z dnia 30 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 80/2021/2022 w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

Operacje:
21-10-2022, 10:48
publikacja: Aleksandra Żarkowska
21-10-2022, 11:02
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 34/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 lutego 2022r.

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 95/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2021/2022

Operacje:
08-03-2022, 10:23
publikacja: Aleksandra Żarkowska
08-03-2022, 10:28
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie Nr 95/2020/2021 Rektora UKW z dnia 20 września 2021r

Zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2021/2022.