Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2021/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2021/2022
z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026

Operacje:
21-06-2022, 12:53
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2021/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2021/2022
z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023

Operacje:
21-06-2022, 12:50
publikacja: Aleksandra Żarkowska
21-06-2022, 12:56
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 33/2021/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Uchwała Nr 33/2021/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

Operacje:
21-06-2022, 12:44
publikacja: Aleksandra Żarkowska
21-06-2022, 12:56
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 32/2021/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 30/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

Operacje:
21-06-2022, 12:37
publikacja: Aleksandra Żarkowska
21-06-2022, 12:56
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Zarządzenie nr 49/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
studentów ubiegających się o przeniesienie z ukraińskiej uczelni na podstawie weryfikacji
efektów uczenia się

Operacje:
13-05-2022, 13:34
publikacja: Aleksandra Żarkowska
21-06-2022, 12:56
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 26/2021/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026

Operacje:
05-04-2022, 10:29
publikacja: Aleksandra Żarkowska
21-06-2022, 12:55
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 25/2021/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 30/2020/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

Operacje:
05-04-2022, 10:15
publikacja: Aleksandra Żarkowska
21-06-2022, 12:54
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 30/2020/2021 z dnia 25 maja 2021r.

Uchwała w sprawie szczegółówych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

Operacje:
20-12-2021, 11:37
publikacja: Aleksandra Żarkowska
21-06-2022, 12:54
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2020/2021 z dnia 25 maja 2021r.

Uchwała w sprawie szczegółówych warunków zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2022/2012,2023/2024,2024/2025,2026