Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2020/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Operacje:
05-01-2022, 13:27
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 76/2019/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Operacje:
05-01-2022, 13:31
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 54/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Operacje:
05-01-2022, 13:33
publikacja: Aleksandra Żarkowska

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz tekstem uchwalonego statutu z załącznikami