Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin nadawania stopnia doktora

Uczelnia udostępnia w BIP uchwałę, o której mowa w art. 192 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia.

Postępowania wszczęte od 27 kwietnia 2021 roku prowadzone są zgodnie z regulaminem określonym w Uchwale Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 27/2020/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Obwieszczenie w sprawie zmiany numeracji Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 27/2020/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (link otwiera się w nowym oknie)

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2020/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Pełna treść uchwały: Uchwała Senatu Nr 27/2020/2021 (link otwiera się w nowym oknie)

Publikacja: Anna Cieślak, 11 maja 2021 roku

Wcześniejsze wersje regulaminu nadawania stopnia doktora na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Uchwały senatu UKW zawierające regulamin nadawania stopnia doktora publikowane są na stronie Akty prawne (link otwiera się w nowym oknie).

Uchwała Senatu Nr 14/2020/2021 (link otwiera się w nowym oknie)

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2020/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Publikacja: Anna Cieślak, 12 marca 2021 roku

Uchwała Senatu Nr 2/2019/2020 (link otwiera się w nowym oknie)

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r. zmienił zapis § 5 ust. 15 regulaminu w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała Senatu Nr 220/2018/2019 (link otwiera się w nowym oknie)

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora  Uchwałą Senatu Nr 220/2018/2019 z dnia 24 września 2019 roku

Publikacja: Aleksandra Żarkowska, 4 października 2019 roku

Inne akty prawne

Zarządzenie Nr 18/2020/2021 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wzoru umowy i oświadczeń recenzentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Publikacja: Anna Cieślak, 7 grudnia 2020 roku

Operacje:
08-10-2019, 07:33
publikacja: Administrator Systemu
19-07-2022, 08:42
modyfikacja: Anna Cieślak