Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin nadawania stopnia doktora

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

uchwała wprowadzającej regulamin dotyczy postępowań prowadzonych od:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 109/2022/2023 Senatu UKW z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

(link otwiera się w nowym oknie)

27 czerwca 2023 roku

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 27/2020/2021 Senatu UKW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora*

(link otwiera się w nowym oknie)

27 kwietnia 2021 roku
*zmiana numeracji uchwały z nr 23 na 27
link od obwieszczenia
(link otwiera się w nowym oknie)

30 września 2021 roku

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2020/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

(link otwiera się w nowym oknie)

2 marca 2021 roku

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 2/2019/2020 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 220/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

(link otwiera się w nowym oknie)

29 października 2019 roku

Uchwała Nr 220/2018/2019 Senatu UKW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

(link otwiera się w nowym oknie)

1 października 2019 roku

Zarządzenia powiązane z uchwałą

Zarządzenie Nr 62/2022/2023 Rektora UKW z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym

zarządzenie (link otwiera się w nowym oknie)

załącznik nr 1 (link otwiera się w nowym oknie) - wniosek

załącznik nr 2 (link otwiera się w nowym oknie) - umowa (opieka promotorska)

załącznik nr 3 (link otwiera się w nowym oknie) - umowa (finansowanie)

Zarządzenie Nr 92/2022/2023 Rektora UKW z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie infrastruktury badawczej i informatycznej

zarządzenie (link otwiera się w nowym oknie)

załącznik nr 1 (link otwiera się w nowym oknie) - wniosek

Zarządzenie Nr 12/2019/2020 Rektora UKW z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wyznaczenie promotora wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora zarządzenie (link otwiera się w nowym oknie)

Zarządzenie Nr 44/2023/2024 Rektora UKW z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o objęciu funkcji promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

zarządzenie (link otwiera się w nowym oknie)

załącznik nr 1 (link otwiera się w nowym oknie) - wzór oświadczenia

Zarządzenie Nr 39/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Zarządzenie Nr 10/2023/2024 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2023 r.

zarządzenie (link otwiera się w nowym oknie)

załącznik nr 13 (link otwiera się w nowym oknie) - umowa

załącznik nr 14 (link otwiera się w nowym oknie) - rachunek

zarządzenie Nr 10/2023/2024 (link otwiera się w nowym oknie)

załącznik nr 1 (link otwiera się w nowym oknie) umowa promotor/promotor pomocniczy niebędący pracownikiem UKW

Zarządzenie Nr 78/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów składanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz procedury administracyjnej dotyczącej recenzowania rozpraw habilitacyjnych

zarządzenie (link otwiera się w nowym oknie)

załącznik nr 1 (link otwiera się w nowym oknie) - umowa

załącznik nr 2 i 3  (link otwiera się w nowym oknie) - oświadczenie recenzenta

załącznik nr 4 (link otwiera się w nowym oknie) - procedura

Zarządzenie Nr 89/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

zarządzenie (link otwiera się w nowym oknie)

załącznik nr 1 (link otwiera się w nowym oknie) - kwestionarusz

załącznik nr 2 (link otwiera się w nowym oknie) - metryczka

Zarządzenie Nr 45/2019/2020 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności UKW

zarządzenie (link otwiera się w nowym oknie)

Operacje:
08-10-2019, 07:33
publikacja: Administrator Systemu
03-07-2024, 10:52
modyfikacja: Anna Cieślak