Biuletyn Informacji Publicznej

Stopnie doktora

Uchwała Senatu Nr 2/2019/2020

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r. zmienił zapis § 5 ust. 15 regulaminu w sprawie nadania stopnia doktora

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 08.11.2019

Uchwała Senatu Nr 220/2018/2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora - Uchwała Senatu Nr 220/2018/2019 z dnia 24 września 2019r

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019