Biuletyn Informacji Publicznej

Stopnie doktora

Uchwała Senatu Nr 23/2020/2021

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2020/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 11.04.2021

Uchwała Senatu Nr 14/2020/2021

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2020/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 12.03.2021

Uchwała Senatu Nr 2/2019/2020

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r. zmienił zapis § 5 ust. 15 regulaminu w sprawie nadania stopnia doktora

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 08.11.2019

Uchwała Senatu Nr 220/2018/2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora - Uchwała Senatu Nr 220/2018/2019 z dnia 24 września 2019r

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019

Zarządzenie Nr 18/2020/2021 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wzoru umowy i oświadczeń recenzentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 7.12.2020