Biuletyn Informacji Publicznej

Stopnie doktora habilitowanego

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr Przemysław Chmielecki

Wniosek  z dnia 28 maja 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Autoreferat zawierający opis kariery zawodowej.

UCHWAŁA Nr 92/2020/2021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 1lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Przemysławowi Chmieleckiemu

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 26.07.2021

dr Wojciech Ślusarczyk

Wniosek z 11 stycznia 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 65/2020/2021 z dnia 9 marca 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie
nauk humanistycznych i dyscyplinie historia dra Wojciecha Ślusarczyka

Autoreferat zawierający opis kariery zawodowej.

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 108/2020/2021 z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie historia dra Wojciecha Ślusarczyka

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 8.04.2021

dr Jewgienij Zubkow

Wniosek z dnia 26 maja 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 79/2019/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dra Jewgienija Zubkowa

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 58/2020/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dr. Jewgienijowi Zubkowowi

Recenzje sa dostępne na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/61556/dr-jewgienij-zubkow

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 12 maja 20221 roku. 

Uchwała komisji habilitacyjnej 

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 104/2019/2020 z dnia 16 czerwca  2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dr. Jewgienijowi Zubkowowi (decyzja odmowna)

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 13.10.2020

dr Aleksandra Norkowska

Wniosek z dnia 15 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

1) opis kariery zawodowej - autoreferat
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 - wniosek
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - wniosek

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  61/2019/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie literaturoznawstwo dr Aleksandry Norkowskiej

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 15/2020/2021 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie literaturoznawstwo dr Aleksandrze Norkowskiej

Recenzje sa dostępne na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/60684

Recenzentki:
prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (IBL PAN) 
dr hab. Bożena Mazurek, prof. uczelni (UŚ) 
dr hab. Agata Seweryn, prof. uczelni (KUL)
prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz (em. IBL) 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 17 lutego 2021 roku.

Opinia Komisji habilitacyjnej

Stopień doktora habilitowanego nadano 9 marca 2021 roku (decyzja).

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 16.06.2020

dr Michał Borodo

Wniosek z dnia 15 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

1) opis kariery zawodowej - autoreferat
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 - wniosek
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - wniosek

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  60/2019/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dra Michała Borodo

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 11/2020/2021 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dr. Michałowi Borodo

Recenzje sa dostępne na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/60686/dr-michal-borodo

Recenzentki:
dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. uczelni (UP im. KEN)
dr hab. Marta Kaźmierczak, prof. uczelni (UW)
prof. dr hab. Barbara Lewandowska -Tomaszczyk (PWSZ w Koninie)
dr hab. Izabela Szymańska, prof. uczelni (UW)

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 10 marca 2021 roku.

Uchwała komisji habilitacyjnej

Stopień doktora habilitowanego nadano 13 kwietnia 2021 roku (decyzja).

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 16.06.2020
Akualizacja Cieślak Anna 22.04.2021

dr Kazimierz Czerwiński

Wniosek z dnia 5 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

1) opis kariery zawodowej - autoreferat
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 - wniosek
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - wniosek

UCHWAŁA Nr 49/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Kazimierzowi Czerwińskiemu

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: UCHWAŁA Nr 17/2020/2021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Kazimierza Czerwińskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Data wszczęcia postępowania: 6 marca 2020 roku

Recenzje sa dostępne na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/60680/kazimierz-czerwinski

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Teresa Wiłkomirska
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
dr hab. Violetta Kopińska, prof. uczelni
dr hab. Anna Zielińska, prof. uczelni

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 17 czerwca 2021 roku.

Opinia komisji habilitacyjnej - uchwała.

Uchwała nr 88/2020/2021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie nadania dr. K. Czerwińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja odmowna)

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 16.06.2020

dr Robert Pawlak

Wniosek z dnia 27 listopada 2019 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

1) opis kariery zawodowej - autoreferat
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 - wykaz osiągnięć
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - wniosek

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: UCHWAŁA Nr 48/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Roberta Pawlaka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Recenzje:

Data wszczęcia postępowania: 29 listopada 2019 roku

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 1 marca 2021 roku.

Opinia Komisji habilitacyjnej

UCHWAŁA Nr 57/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 16.03.2021 roku w sprawie nadania dr. Robertowi Pawlakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja odmowna)

Operacja Redaktor Data

Wytworzenie i publikacja

Cieślak Anna

16.06.2020

Aktualizacja

Cieślak Anna

01.04.2021

Akty prawne dotyczące procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Nr 4/2020/2021 Senatu UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 r. przyjął regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 7.12.2020

Zarządzenie Nr 18/2020/2021 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wzoru umowy i oświadczeń recenzentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 7.12.2020

Uchwała Nr 29/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Zarządzenie Nr 56/2019/2020 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 56/2019/2020 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2020 r. ustalił wzór umowy o finansowanie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 221/2018/2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 221/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019