Biuletyn Informacji Publicznej

Stopnie doktora habilitowanego

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr Jewgienij Zubkow

Wniosek z dnia 26 maja 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  79/2019/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dra Jewigienija Zubkowa

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 13.10.2020v

dr Aleksandra Norkowska

Wniosek z dnia 15 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  61/2019/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie literaturoznawstwo dr Aleksandry Norkowskiej

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 16.06.2020

dr Michał Borodo

Wniosek z dnia 15 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  60/2019/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dra Michała Borodo

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 16.06.2020

dr Kazimierz Czerwiński

Wniosek z dnia 5 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Data wszczęcia postępowania: 6 marca 2020 roku

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 16.06.2020

dr Robert Pawlak

Wniosek z dnia 27 listopada 2019 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

UCHWAŁA Nr 48/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Roberta Pawlaka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Data wszczęcia postępowania: 29 listopada 2019 roku

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 16.06.2020

Akty prawne dotyczące procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Nr 29/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - Uchwała Nr 29/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Zarządzenie Nr 56/2019/2020 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 56/2019/2020 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2020 r. ustalił wzór umowy o finansowanie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 221/2018/2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 221/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019