Biuletyn Informacji Publicznej

Stopnie doktora habilitowanego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 221/2018/2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął regulamin w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 221/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019