Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2021 – 2026 przyjęta Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 44/2020/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dokument stanowi zbiór uporządkowanych wytycznych do podejmowania określonych działań dotyczących rozwoju Uniwersytetu w latach 2021 – 2026 w sposób spójny, skoordynowany oraz uwzględniający jego kadrowe, finansowe i organizacyjne możliwości. W perspektywie strategicznej 2026 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego aktywnie uczestniczy w światowej wymianie myśli i wartości, dąży do doskonałości, potwierdza swoje znaczenie, wzmacnia pozycję i prestiż.