Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Uchwała Nr 22/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 roku przyjął uchwałę zmieniająca Uchwałę Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 - Uchwała Nr 22/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 31.03.2020

Uchwała Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Załącznik nr 1, Uchwała Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Załącznik nr 2, Uchwała Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca uchwalił szczegółowe warunki trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/21 - Uchwała Nr 196/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 16.10.2019

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 26 marca 2019 przyjął uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 13/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 - Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 02.04.2019

Uchwała Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Załącznik nr 2 do Uchwały 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwalił szczegółowe warunków, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020  - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 13/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.01.2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2018/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2018/2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia uchwalił szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.01.2018

Uchwała Nr 15/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwalił szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020 oraz szczegółowe zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria - Uchwała Nr 15/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.01.2018