Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych

Uchwała Senatu Nr 24/2020/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dniu 27 kwietnia 2021r. uchwalił Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Senatu Nr 24/2020/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 10.05.2021

Uchwała Senatu Nr 25/2019/2020

Regulamin studiów

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dniu 26 kwietnia 2020r. uchwalił Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Senatu Nr 25/2019/2020 z dnia 26 kwietnia 2020r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.05.2020

Zarządzenie nr 45/2018/2019

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wprowadził Regulamin Studiów Podyplomowych - Zarządzenie nr 45/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 17.06.2019

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 92/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019r. przyjął Regulamin Studiów.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.05.2019

Zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019r. przyjął zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego określające przepisy przejściowe - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 93/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 25.04.2019

Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 86/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 19.07.2018

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Regulamin studiów doktoranckich uchwalono na posiedzeniu Senatu w dniu 20 kwietnia 2017 - Uchwała Senatu Nr 66/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.05.2017

Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Regulamin studiów uchwalono na posiedzeniu Senatu w dniu 20 kwietnia 2017 - Uchwała Senatu Nr 65/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.05.2017

Archiwum

Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2011/2012 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2012

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.09.2012

 

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Tekst jednolity, wprowadzony Zarządzeniem Nr 67/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 kwietnia 2014r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 13.05.2014

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Załącznik do Zarządzenia Nr 132/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 września 2013r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.11.2012

Regulamin studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Tekst jednolity, wprowadzony Zarządzeniem 113/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2013

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2011/2012 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2012

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 18.09.2012

Regulamin studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Tekst jednolity, załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2012

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 18.09.2012

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zarządzenie Nr 50 /2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2009 roku

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 01.06.2009

Regulamin studiów Uniwersytetu Kazimierza Wliekiego

Na podstawie art. 66 ust.1 i ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), statutu UKW oraz Uchwały Senatu Nr 73/2005/2006 Uniwersytetu Kazimierza Wilekiego z dnia 24 kwietnia z dniem 1 pażdziernika 2006 zostaje wprowadzony w życie " Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego"

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 4.05.2005