Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

Zarządzenie Nr 67/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 maja 2021

Zarządzenie Nr 67/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 02.06.2021

Zarządzenie Nr  49/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 lutego 2021r.

Zarządzenie Nr  49/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 lutego 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 18.02.2021

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 4/2020/2021

Zarządzenie Nr 4/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2020 r.w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o zapoznaniu się o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 02.10.2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 3/2020/2021

Zarządzenie Nr 3/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 02.10.2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2019/2020

Zarządzenie Nr 83/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 23.06.2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 75/2019/2020

Zarządzenie Nr 75/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 23.06.2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 72/2019/2020

Zarządzenie Nr 72/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zasad pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz innych formach kształcenia.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 23.06.2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 69/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ustalił wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich - Zarządzenie Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 23.06.2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 74/2019/2020

Zarządzenie Nr 74/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 23.06.2020

Zarządzenie Nr 63/2019/2020

Zarządzenie Nr 63/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2020 w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.06.2020

Zarządzenie Nr 53/2018/2019

Zarządzenie Nr 53/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 lipca 2019 zmieniające zarządzenie Nr 36/2018/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019

Zarządzenie Nr 51/2018/2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 51/2018/2019

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 51/2018/2019

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 51/2018/2019

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 51/2018/2019

Zarządzenie Nr 51/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 lipca 2019 w sprawie określenia wzorów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne, opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich oraz opłat pobieranych od cudzoziemców.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019

Zarządzenie Nr 49/2018/2019

Zarządzenie Nr 49/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 czerwca 2019 zmieniające zarządzenie Nr 39/2018/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 27.06.2019

Zmiany do zarządzenia Rektora Nr 38/2018/2019

Zmiany do zarządzenia Rektora Nr 38/2018/2019 z dnia 30 maja 2019r w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów oraz sposobu wydawania dokumentów.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 30.05.2019

Zarządzenie w sprawie opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ustalił wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2019/2020 - Zarządzenie Nr 41/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ustalił wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich - Zarządzenie Nr 40/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Zarządzenie w sprawie opłat za wydanie dokumentów oraz sposobu wydawania dokumentów

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ustalił wysokości opłat za wydanie dokumentów oraz sposobu wydawania dokumentów - Zarządzenie Nr 38/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Zarządzenie w sprawie opłat za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ustalił wysokości opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych oraz studiach doktoranckich za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce - Zarządzenie Nr 39/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ustalił wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 - Zarządzenie Nr 37/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ustalił wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 - Zarządzenie Nr 36/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ustalił wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w języku polskim - Zarządzenie Nr 31/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 30.04.2019