Biuletyn Informacji Publicznej

Programy studiów (nazwy od A do K)

Administracja

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 171/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 172/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku administracja - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 171/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 172/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 242/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 242/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 24.09.2019

Bezpieczeństwo narodowe

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 100/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 100/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Biologia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 104/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 105/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku biologia - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 104/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 105/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

BIotechnologia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe>

Uchwała Nr 106/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe>

Uchwała Nr 107/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku biotechnologia - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 106/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 107/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 167/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 168/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 167/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 168/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 230/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 231/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 230/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r. oraz - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Nr 231/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 211/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 212/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 211/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 212/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019
Aktualizacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Edytorstwo

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 161/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edytorstwo - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 161/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Ekonomia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 239/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 239/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 173/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edytorstwo - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 173/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019
Aktualizacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Filologia angielska

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 132/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 134/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia angielska - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 132/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 134/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Filologia polska

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 234/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 235/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwały w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia polska - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 234/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r oraz ustalenia programu studiów na kierunku filologia polska - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 235/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 203/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 204/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia polska - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 203/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – Uchwała 204/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019
Aktualizacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Filologia rosyjska

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 136/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 138/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia rosyjska - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 136/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 138/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Filozofia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 176/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 177/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filozofia - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 176/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 177/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Fizyka

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 220/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 116/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku fizyka - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 220/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 116/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Geografia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 109/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 110/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku geografia - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 109/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 110/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Germanistyka

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 140/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 142/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku germanistyka - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 140/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 142/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Historia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 232/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 233/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku historia - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 232/2018/2019 z dnia 24 września 2019r. oraz - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 233/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 201/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 202/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku historia - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 201/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – Uchwała 202/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019
Aktualizacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Humanistyka drugiej generacji

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 205/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku humanistyka drugiej generacji - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 205/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Program studiów

Uchwała Nr 241/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 241/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Informatyka

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 185/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 208/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku informatyka - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 185/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku informatyka - studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 208/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 99/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 99/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Inżynieria bezpieczeństwa

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 243/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 243/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 24.09.2019

Inżynieria materiałowa

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 179/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 180/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku inzynieria materialowa - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 179/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 180/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Inżynieria techniczno-informatyczna

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 181/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 182/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku inżynieria techniczno informatyczna - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 181/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 182/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Kryminologia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktyczny

Treści programowe

Uchwała Nr 175/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edytorstwo - studia pierwszego stopnia o profilu praktyczny - Uchwała 175/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Kulturoznawstwo

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 115/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 116/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku kulturoznawstwo - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 115/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 116/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019