Biuletyn Informacji Publicznej

Programy studiów (nazwy od L do Z)

Lingwistyka stosowana angielsko arabska

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 152/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 154/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko arabska - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 152/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 154/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Lingwistyka stosowana angielsko niemiecka

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 148/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 150/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko niemiecka - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 148/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 150/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Lingwistyka stosowana angielsko rosyjska

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 144/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 146/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana angielsko rosyjska - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 144/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 146/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Lingwistyka stosowana niemiecko rosyjska

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 156/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 158/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana niemiecko rosyjska - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 156/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 158/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Lingwistyka stosowana rosyjsko chińska

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 160/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana rosyjsko chińska - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 160/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Matematyka

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 226/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 227/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku matematyka - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 226/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r. oraz studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 227/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 206/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 207/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku matematyka - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 206/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – Uchwała 207/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019
Aktualizacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Mechatronika

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 183/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 184/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku mechatronika - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 183/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 184/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Ochrona środowiska

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 108/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku ochrona środowiska - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 108/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Pedagogika

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 95/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 96/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 95/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 96/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 236/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 236/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 130/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 130/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019
Aktualizacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Program studiów

Uchwała Nr 237/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 237/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 199/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym - Uchwała 199/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019
Aktualizacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Pedagogika resocjalizacyjna

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 200/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna - studia dualne pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 200/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 09.07.2019

Pedagogika wczesnoszkolna

Program studiów

Uchwała Nr 238/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 238/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Politologia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 101/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 102/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku politologia - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 101/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 102/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Praca socjalna

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 98/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku praca socjalna - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 98/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Prawo w biznesie

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 174/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku prawo w biznesie - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 174/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 170/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku przewodnictwo i pilotaż turystyczny - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 170/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Psychologia

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 97/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku psychologia - jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 97/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Rewitalizacja

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 111/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku rewitalizacja - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 111/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Socjologia

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 240/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku socjologia - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 240/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 178/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku socjologia - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 178/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019
Aktualizacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Stosunki międzynarodowe

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 165/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 166/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 165/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 166/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Turystyka i rekreacja

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 112/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Treści programowe

Uchwała Nr 113/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja- studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 112/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu praktyktycznym - Uchwała 113/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Wojskoznawstwo

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 169/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku wojskoznawstwo - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 169/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019

Wychowanie fizyczne

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 228/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 229/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2019

Senat na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 228/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r. oraz studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 229/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 103/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 103/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Zarządzanie kryzysowe

Program studiów

Treści programowe

Uchwała Nr 114/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie kryzysowe - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym - Uchwała 114/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.05.2019

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Program studiów, studia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 163/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Program studiów, studia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Treści programowe

Uchwała Nr 164/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków- studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 163/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r. oraz studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - Uchwała 164/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 11.06.2019