Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin świadczeń dla studentów

Zarządzenie Nr 63/2018/2019

Załączniki do Zarządzenia Nr 63/2018/2019

Zarządzenie Nr 63/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 03.10.2019
Modyfikacja Żarkowska Aleksandra 16.10.2019