Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła doktorska

Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Nr 22/2020/2021 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Nr 15/2020/2021 Senatu UKW z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 16/2020/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2021/2022 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim

Załączniki do Uchwały Nr 15/2020/2021

Załączniki do Uchwały Nr 16/2020/2021

Operacja Redaktor Data

Wytworzenie i publikacja

Modyfikacja

Cieślak Anna

Cieślak Anna

12 marca 2021

15 marca 2021

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. przyjął uchwałę zmieniająca uchwałę nr 23/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 (dotyczy prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odległość)  - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 59/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 2.07.2020

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2020 r. przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Nr 26/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  z dnia 26 kwietnia 2020 r. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Załacznik do nr 1 do Uchwały Nr 26/2019/2020 Senatu UKW z dnia 26 kwietnia 2020 r. 

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Program kształcenia w języku angielskim dla Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2020 r. przyjął Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Nr 28/2019/2020 Senatu UKW Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2020 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2020 r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim - Uchwała Nr 27/2019/2020 Senatu UKW z dnia 26 kwietnia 2020 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 30.04.2020

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2020/2021 - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 23/2019/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r. 

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Cieślak Anna 31.03.2020

Zarządzenie Nr 1/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2019/2020 z dnia 1 października 2019r. ustalił wysokości stypendium dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019

Zarządzenie Nr 2/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2019/2020 z dnia 1 października 2019r. ustalił organizację roku szkolnego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019

Zarządzenie Nr 4/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2019/2020 z dnia 1 października 2019r. wprowadził regulamin Rady Szkoly Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019

Akty prawne dotyczące Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2019/2020 - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 127/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 31.05.2019

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019r. przyjął Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 128/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 31.05.2019

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019r. przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 94/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 25.04.2019