Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła doktorska

Zarządzenie Nr 1/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2019/2020 z dnia 1 października 2019r. ustalił wysokości stypendium dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019

Zarządzenie Nr 2/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2019/2020 z dnia 1 października 2019r. ustalił organizację roku szkolnego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019

Zarządzenie Nr 4/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2019/2020 z dnia 1 października 2019r. wprowadził regulamin Rady Szkoly Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.10.2019

Akty prawne dotyczące Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2019/2020 - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 127/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 31.05.2019

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019r. przyjął Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 128/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 31.05.2019

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019r. przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 94/2018/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 25.04.2019