Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Doktorska UKW

Rekrutacja 2023/2024

Uchwały rekrutacyjne obowiazujące podczas rekrutacji w 2023 roku (kształcenie w j. polskim, kształcenie w j. angielskim)

4. Regulamin szkoły doktorskiej od roku akademickiego 2022/2023

przyjęty 22 lutego 2022 roku, obowiązujący od 1 października 2022 roku, ze zmianami

IV. Program kształcenia od roku akademickiego 2023/2024

Program kształcenia (kształcenie w jezyku polskim)

Program kształcenia (kształcenie w języku angielskim)

Obowiązuje od rocznika rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2023/2024

III. Program kształcenia od roku akademickiego 2022/2023

Program kształcenia (kształcenie w jezyku polskim)

Program kształcenia (kształcenie w języku angielskim)

Obowiązuje od rocznika rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023

II. Program kształcenia od roku akademickiego 2020/2021 (kształcenie w języku angielskim)

Obowiązuje roczniki rozpoczynające kształcenie w latach 2020-2021

I. Program kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje roczniki rozpoczynające kształcenie w latach 2019-2021