Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Doktorska UKW

Rekrutacja 2022/2023

Zasady rekrutacji w 2022 roku

4. Regulamin szkoły doktorskiej od roku akademickiego 2022/2023

przyjęty 22 lutego 2022 roku, obowiązujący od 1 października 2022 roku

Regulamin szkoły doktorskiej od 27 kwietnia 2021 roku

przyjęty 27 kwietnia 2021 roku, obowiązujący od 27 kwietnia 2021 roku

III. Program kształcenia od roku akademickiego 2022/2023

Program kształcenia (kształcenie w jezyku polskim)

Program kształcenia (kształcenie w języku angielskim)

Obowiązuje od rocznika rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023

II. Program kształcenia od roku akademickiego 2020/2021 (kształcenie w języku angielskim)

Obowiązuje roczniki rozpoczynające kształcenie w latach 2020-2021

I. Program kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje roczniki rozpoczynające kształcenie w latach 2019-2021