Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2022/2023

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu 22 lutego 2022 r. przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2022/2023

Uchwała Nr 9/2021/2022 Senatu UKW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2022/2023 dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim:

Uchwała Nr 8/2021/2022 Senatu UKW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2022/2023

Operacje:
08-03-2022, 09:11
publikacja: Anna Cieślak
08-03-2022, 11:49
modyfikacja: Anna Cieślak