Biuletyn Informacji Publicznej

II. Program kształcenia od roku akademickiego 2020/2021 (kształcenie w języku angielskim)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 28/2019/2020 z dnia 26 kwietnia 2020 r.
w sprawie programu kształcenia w języku angielskim dla Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (ink otwiera się w nowym oknie)