Władze rektorskie

  • 12 lutego 2018

Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: (48 52) 341-35-33
e-mail: rektor@ukw.edu.pl
zakres kompetencji

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Jarosław Burczyk

ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: (48 52) 341-47-73
e-mail: dnauki@ukw.edu.pl
zakres kompetencji

Prorektor ds.Finansów i Organizacji
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.

ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 34-19-242, fax. 34-19-142
e-mail: pror@ukw.edu.pl
zakres kompetencji

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw.

ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (052) 34-19-319, (052) 34-62-026, fax. 34-19-142
e-mail: dydaktyk@ukw.edu.pl
zakres kompetencji

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.

ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (052) 34-19-144
e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl
zakres kompetencji

Historia wersji

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 10.12.2016
Modyfikacja Żarkowska Aleksandra 13.12.2016
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
NIP: 5542647568
REGON: 340057695
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000