Władze administracyjne

  • 12 lutego 2018

Kanclerz UKW
mgr Renata Malak

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 34 19 239, 341 34 64, fax: (48 52) 360 82 06
e-mail kanclerz@ukw.edu.pl

Z-ca kanclerza UKW 
mgr Mariola Majorkowska 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 34 19 239, 341 34 64, fax: (48 52) 360 82 06
e-mail kanclerz@ukw.edu.pl

KWESTOR UKW
mgr Renata Stefaniak 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 341 92 06
e-mail kwestor@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
NIP: 5542647568
REGON: 340057695
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000