Jednostki organizacyjne

  • 12 lutego 2018

Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 21.12.2018

Zarządzenie Nr 9/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Ogólny schemat organizacyjny jednostek UKW. Zarządzenie Nr 9/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 21.12.2018

Archiwum

Zarządzenie Nr 56/2013/2014 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz zarządzenie w sprawie określenia schematu organizacyjnego podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogólny schemat organizacyjny UKW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2013/2014 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Ogólny schemat organizacyjny podstawowych jednostek organizacyjnych UKW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2013/2014 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2014 r.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.04.2014
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
NIP: 5542647568
REGON: 340057695
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000