Sprawozdanie Rektora z działalności UKW

  • 12 lutego 2018

Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 12.03.2014

Organizacja i struktura uczelni

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Dzialaność dydaktyczna

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Pracownicy

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Działalność naukowo-badawcza

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Współpraca naukowa z zagranicą

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Działalność jednostek ogólnouczelnianych

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Działalność jednostek międzywydziałowych

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Inne jednostki

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Rozwój i promocja

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Komputeryzacja

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
NIP: 5542647568
REGON: 340057695
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000