Strategia

  • 22 października 2018

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2016 – 2020 przyjęto Uchwałą Senatu Nr 17/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku.

Dokument stanowi zbiór uporządkowanych wytycznych do podejmowania określonych działań dotyczących rozwoju Uniwersytetu w latach 2016 – 2020 w sposób spójny, skoordynowany oraz uwzględniający jego kadrowe, finansowe i organizacyjne możliwości.

Za cel główny wdrożenia strategii rozwoju uczelni uznaje się wzrost konkurencyjności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do roku 2020 i umocnienie jego pozycji jako szerokoprofilowego ośrodka akademickiego.

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego będzie realizował strategię uczelni zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w uchwalonym dokumencie, a kierownicy podstawowych jednostek organizacyj-nych zgodnie z tym dokumentem opracują strategie rozwoju podległych jednostek.

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2016-2020

Historia wersji

OperacjaRedaktorData
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 22.10.2018
Modyfikacja Żarkowska Aleksandra 22.10.2018
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
NIP: 5542647568
REGON: 340057695
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000