Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownicy podstawowych jednostek organizacynych Uniwersytetu

Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej 
prof. dr hab. Bernard Mendlik, 
Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 341 92 75
e-mail: bmendlik@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Historycznego
dr hab. Marek Zieliński,prof. uczelni
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz, tel. +48 52 32 59 200

e-mail: historia2@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Językoznawstwa
prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 321 31 81,
e-mail: alina@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Literaturoznawstwa
dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni
Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 322 03 55, fax: (48 52) 322 03 55
e-mail: karolina.ropejko@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Mechatroniki
prof. dr. hab. inż. Mariusz Kaczmarek
ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32576 12, faks: 52 325 76 44
e-mail: imis@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni 
Al. Ossollińskich 12, 85-093 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120
e-mail sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji
dr hab. Artur Laska,prof. uczelni
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230
e-mail: polityka@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Pedagogiki
dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni
Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 341 93 08,
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Psychologii
prof. dr hab. Janusz Trempała
ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 37 08 436
e-mail: psychpe@ukw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Filozofii
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel. (48 52)32 36 706
e-mail ifukw@ukw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Angelika-Baranowska-Łączkowska,prof. uczelni 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz
tel. (48 52)321 61 91 
e-mail fizyka@ukw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Geografii
dr hab. Zbigniew Podgórski,prof. uczelni 
Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (48 52) 349 62 72 wew. 40 
e-mail geografia@ukw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Informatyki
dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni 
ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz,
tel. 52 32 57 611
e-mail: ii@ukw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej
dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof.uczelni 
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
insttech@ukw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Komunikacji Spełecznej i Mediów
dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. uczelni

ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz,

tel. 52 326 64 35
e-mail: piotr.grenda@ukw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej
dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni

ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz

tel. 52 32 31 706, e-mail: ikf@ukw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Matematyki
dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni

ul. Powstańców Wlkp. 2, 85-090 Bydgoszcz
tel./fax 52 321 61 66 wew. 27
e-mail: imath@ukw.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
e-mail: kultura@ukw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji 
dr hab. Radosław Krajewski, prof uczelni
Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
tel. (48 52) 34 19 001
e-mail: sekretariat.ipaiz@ukw.edu.pl, e.kulpa@ukw.edu.pl