Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 30/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 30/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 95/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.12.2020

Zarządzenie Nr 96/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 96/2019/2020 z dnia 30 września 2020 r. określił schemat komórek organizacyjnych administracji obsługujących jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 30.09.2020

Zarządzenie Nr 95/2019/2020

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zgodnie z zarządzeniem Nr 95/2019/2020 z dnia 30 września 2020 r. określił ogólny schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 30.09.2020

Zarządzenie nr 10/2019/2020

Schemat struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych administracji obsługujących jednostki organizacyjne Uniwersytetu - Zarządzenie nr 10/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2019r

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 14.10.2019

Zarządzenie nr 9/2019/2020

Ogólny schemat struktury organizacyjnej UKW - Zarządzenie nr 9/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2019r

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 08.10.2019

Zarządzenie nr 47/2018/2019

Ogólny schemat struktury organizacyjnej UKW - Zarządzenie nr 47/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 czerwca 2019r

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 17.06.2019

Zarządzenie nr 48/2018/2019

Zmiany do szczegółowego zakresu zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek UKW - Zarządzenie nr 48/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 czerwca 2019r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 17.06.2019

Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 21.12.2018

Zarządzenie Nr 9/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Ogólny schemat organizacyjny jednostek UKW. Zarządzenie Nr 9/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 21.12.2018

Archiwum

Zarządzenie Nr 56/2013/2014 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz zarządzenie w sprawie określenia schematu organizacyjnego podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogólny schemat organizacyjny UKW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2013/2014 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Ogólny schemat organizacyjny podstawowych jednostek organizacyjnych UKW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2013/2014 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.04.2014