Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Rektora z działalności UKW

Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 12.03.2014

Organizacja i struktura uczelni

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Dzialaność dydaktyczna

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Pracownicy

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Działalność naukowo-badawcza

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Współpraca naukowa z zagranicą

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Działalność jednostek ogólnouczelnianych

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Działalność jednostek międzywydziałowych

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Inne jednostki

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Rozwój i promocja

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012

Komputeryzacja

Sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji 2008-2012 z uwzględnieniem roku akademickiego 2011/2012.

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 32.02.2012