Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2021 – 2026 przyjęto Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 44/2020/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dokument stanowi zbiór uporządkowanych wytycznych do podejmowania określonych działań dotyczących rozwoju Uniwersytetu w latach 2021 – 2026 w sposób spójny, skoordynowany oraz uwzględniający jego kadrowe, finansowe i organizacyjne możliwości. W perspektywie strategicznej 2026 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego aktywnie uczestniczy w światowej wymianie myśli i wartości, dąży do doskonałości, potwierdza swoje znaczenie, wzmacnia pozycję i prestiż.

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2021-2026

Historia wersji

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 12.07.2021

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2016 – 2020 przyjęto Uchwałą Senatu Nr 17/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku.

Dokument stanowi zbiór uporządkowanych wytycznych do podejmowania określonych działań dotyczących rozwoju Uniwersytetu w latach 2016 – 2020 w sposób spójny, skoordynowany oraz uwzględniający jego kadrowe, finansowe i organizacyjne możliwości.

Za cel główny wdrożenia strategii rozwoju uczelni uznaje się wzrost konkurencyjności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do roku 2020 i umocnienie jego pozycji jako szerokoprofilowego ośrodka akademickiego.

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego będzie realizował strategię uczelni zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w uchwalonym dokumencie, a kierownicy podstawowych jednostek organizacyj-nych zgodnie z tym dokumentem opracują strategie rozwoju podległych jednostek.

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2016-2020

Historia wersji

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 22.10.2018
Modyfikacja Żarkowska Aleksandra 22.10.2018