Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni kadencja 2020/2024

Przewodnicząca:

 • Lucyna Kopińska -członkini Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego, członek Komitetu Komercyjnego w Radzie Nadzorczej,

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

 • Joanna Czerska-Thomas właścicielka Agencji Reklamowej M4Bizz oferującej kompleksową obsługę w zakresie marketingu i PR, Radna Rady Miasta Bydgoszczy
 • Katarzyna Meger - Prezes Zarządu Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy, właścicielka firmy Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Katarzyna Meger.

Członkowie ze wspólnoty uczelni:

 • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska -Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Fizyki
 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni - Prorektor ds. Finansów i Organizacji, Kierownik Katedry Administracji Instytutu Prawa i Ekonomii,
 • prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
 • Andrzej Majewski, przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Kontakt: Iwona Staszewska-Chyła,
tel. 504 083 183,
e-mail: iwona.staszewska-chyla@ukw.edu.pl

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 04.01.2021
Modyfikacja Żarkowska Aleksandra 04.01.2021

Skład Rady Uczelni kadencja 2019/2020

Przewodnicząca:

 • Lucyna Kopińska - Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Bank Polski SA

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

 • Justyna Mazur – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy
 • Elżbieta Rusielewicz – radna Rady Miasta Bydgoszczy

Członkowie ze wspólnoty uczelni:

 • dr Aldona Chlewicka- Mączyńska – dyrektor Biblioteki UKW
 • prof. dr hab. Roman Leppert – kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Instytutu Pedagogiki
 • prof. dr hab. Jacek Maciejewski - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Humanistycznego
 • Adrian Kaczorowski, przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Kontakt: Iwona Staszewska-Chyła, tel. 504 083 183, e-mail: iwona.staszewska-chyla@ukw.edu.pl

Zadania Rady

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania.

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora,
 • po zaopiniowaniu przez senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy
 • zatwierdza sprawozdanie z jego wykonania oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kończy się 31 grudnia 2020 r.

Historia wersji

Operacja Redaktor Data
Wytworzenie i publikacja Żarkowska Aleksandra 28.03.2018
Modyfikacja Żarkowska Aleksandra 28.03.2018