Biuletyn Informacji Publicznej

Władze rektorskie

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni

ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (052) 34-19-319, (052) 34-62-026, fax. 34-19-142
e-mail: prorektor.studia@ukw.edu.pl

Operacje:
04-02-2022, 10:48
publikacja: Aleksandra Żarkowska
04-02-2022, 10:54
modyfikacja: Aleksandra Żarkowska

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni

ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (052) 34-19-144
e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl