Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk Biologicznych

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Biologicznych

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Profesor uczelni: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Stypendysta: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko stypendysty - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki