Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Asystent: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunta badawczo-dydaktycznego  - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Asystent: Wydział Edukacji Muzycznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Edukacji Muzycznej

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Literaturoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Literaturoznawstwa

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Prawa i Ekonomii