Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

Asystent: Instytut Geografii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystena - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Mechatroniki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystena badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Mechatroniki

Asystent dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego (germanista) — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Literaturoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki Wydziału Literaturoznawstwa

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo cywilne i prawo pracy

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo karne