Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Post-doc: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko post-doc - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Kulturze

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Kulturze

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Edukacji Muzycznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Edukacji Muzycznej

Profesor badawczo-dydaktyczny: Wydział Edukacji Muzycznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Edukacji Muzycznej

Adiunkt - Instytut Filozofii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii