Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt w zakresie ekonomii, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.

Adiunkt w zakresie nauk prawnych, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauk prawnych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.

Adiunkt - nauki prawne, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta -nauki prawne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.

Adiunkt w zakresie ekonomii, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Adiunkt - Instytut Pedagogiki UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Instytut Nauk Politycznych UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk Politycznych. 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Instytut Nauk Politycznych UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk Politycznych. 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej.

Adiunkta badawczo-dydaktycznego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa.