Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt: Wydział Językoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Językoznawstwa

Asystent: Wydział Językoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Językoznawstwa

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Inżynierii Materiałowej

Informacja o uniewaznieniu konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytutucie Inżynierii Materiałowej

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Literaturoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Literaturoznawstwa

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Mechatroniki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Mechatroniki

Profesor uczelni: Wydział Mechatroniki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Mechatroniki

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Matematyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki