Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w dyscyplinie ekonomia i finanse

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursuna stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Adiunkt dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkt dydaktyczny w dyscyplinie pedagogika

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursuna stanowisko asystena w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Asystent dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystent dydaktyczny w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo karne

Asystent dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystent dydaktyczny w dyscyplinie nauki prawne

Asystent dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystent dydaktyczny w dyscyplinie psychologia

Profesor badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Profesor badawczo-dydaktyczny w dyscyplinie ekonomia i finanse

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Geografii

Informacja o wyniku konkursuna stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii 

Adiunkt: Wydział Językoznawstwa

Informacja o wyniku konkursuna stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej językoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Językoznawstwa