Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki, Zakład Dydaktyki

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki, Zakład Dydaktyki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii, dyscyplina: nauki prawne, prawo administracyjne

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii, dyscyplina: nauki prawne, prawo karne

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii, dyscyplina: ekonomia i finanse, rachunkowość

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii, dyscyplina: nauki prawne, prawo pracy

Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Katedra Historii Średniowiecznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Historii Średniowiecznej

Asystent badawczo-dydaktycznego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii