Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Asystent - Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej

Asystent - Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem

Asystent - Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Asystent - Zakład Psychologii Organizacji i Zarządzania UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Organizacji i Zarządzania