Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Instytut Kultury Fizycznej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej

Adiunkt badawczo-techniczny - Instytut Kultury Fizycznej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-technicznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej

Adiunkt - Instytut Filozofii UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii

Adiunkt - Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka

Adiunkt - Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka

Adiunkt - Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii

Adiunkt - Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Adiunkt - Zakład Psychologii Klinicznej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej

Asystent - Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej

Asystent - Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem