Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Asystent - Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Asystent - Zakład Psychologii Organizacji i Zarządzania UKW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Organizacji i Zarządzania