Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Asystent dydaktyczny: Wydział Językoznawstwa

Informacja o wyniku konkursuna stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (anglistę) w Zakładzie Dydaktyki w dyscyplinie naukowej językoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Językoznawstwa

Profesor uczelni: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Lektor języka angielskiego: Studium Języków Obcych i Tłumaczeń

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Studium Języków Obcych i Tłumaczeń

Lektor języka angielskiego: Studium Języków Obcych i Tłumaczeń

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Studium Języków Obcych i Tłumaczeń

Asystent dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk Biologicznych

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Biologicznych

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Profesor uczelni: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki