Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Profesor uczelni badawczo-dydaktycznego: Instytut Matematyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Zdrowia. 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej. 

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej. 

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej. 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki, Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną. 

Adiunkt w zakresie nauki prawne lub nauki o polityce i administracji, Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauki prawne lub nauki o polityce i administracji,  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Adiunkt w zakresie nauki prawne, Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauki prawne, prawo gospodarcze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Asystent - Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w zakresie nauki prawne, prawo karne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii.