Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Post-doc w ramach projektu badawczego NCN: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko post-doc w ramach projektu badawczego NCN. 

Stypendysta/doktorant w ramach projektu badawczego NCN: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko stypendysty/doktoranta w ramach projektu badawczego NCN.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Instytut Matematyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Adiunkt dydaktyczny: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent dydaktyczny: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Mechatroniki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Mechatroniki

Lektor: Studium Języków Obcych i Tłumaczeń

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko lektora - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Studium Języków Obcych i Tłumaczeń