Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Asystent badawczo-techniczny: Wydział Nauk Biologicznych

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-technicznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Biologicznych.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk o Kulturze

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk o Kulturze

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

Asystent: Instytut Geografii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystena - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Mechatroniki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystena badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Mechatroniki

Asystent dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego (germanista) — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa