Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Adiunkt dydaktyczny: Wydział Literaturoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki Wydziału Literaturoznawstwa

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo cywilne i prawo pracy

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo karne

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w dyscyplinie ekonomia i finanse

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursuna stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Adiunkt dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkt dydaktyczny w dyscyplinie pedagogika

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursuna stanowisko asystena w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Asystent dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystent dydaktyczny w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo karne