Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Stypendysta: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko stypendysty - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki 

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent: Instytut Informatyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

Asystent badawczo-techniczny: Wydział Nauk Biologicznych

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-technicznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Biologicznych

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Katedra Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych