Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii, dyscyplina: nauki prawne, prawo administracyjne

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii, dyscyplina: nauki prawne, prawo karne

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii, dyscyplina: ekonomia i finanse, rachunkowość

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii, dyscyplina: nauki prawne, prawo pracy

Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Katedra Historii Średniowiecznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Historii Średniowiecznej

Asystent badawczo-dydaktycznego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Profesor uczelni badawczo-dydaktycznego: Instytut Matematyki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Zdrowia.