Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii.

Adiunkt: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii.

Asystent: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii.

Profesor uczelni: Wydział Nauk Biologicznych

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesor uczelni - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Biologicznych.

Stypendysta-doktorant/student: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stypendysty-doktoranta/studenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk o Kulturze

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Nauk o Kulturze

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk o Kulturze

Stypendysta-doktorant/student: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko stypendysty (doktorant/student) - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

Asystent badawczo-techniczny: Wydział Nauk Biologicznych

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-technicznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Biologicznych.