Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej. 

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej. 

Asystent badawczo-dydaktyczny: Wydział Psychologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej. 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Pedagogiki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki, Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną. 

Adiunkt w zakresie nauki prawne lub nauki o polityce i administracji, Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauki prawne lub nauki o polityce i administracji,  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Adiunkt w zakresie nauki prawne, Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauki prawne, prawo gospodarcze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Asystent - Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w zakresie nauki prawne, prawo karne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Asystent - Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w zakresie nauki prawne, prawo pracy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Asystent badawczo-techniczny w grupie stanowisk badawczych

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-technicznego w Wydziale Nauk Biologicznych - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Asystent badawczo-techniczny - Wydział Historyczny - Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-technicznego w Wydziale Historycznym - Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego