Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauk o polityce i administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauk o polityce i administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji.

Adiunkt w zakresie nauki prawne, Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauki prawne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Adiunkt w zakresie nauki prawne, Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauki prawne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Asystent - Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w zakresie informatyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii. 

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauk o polityce i administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny - Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauk o polityce i administracji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji.

Adiunkt w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Informacja o wyniku konkursu na stanowiska adiunkta w dyscyplinie psychologia

Adiunkt w zakresie ekonomii, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.