Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończone postępowania habilitacyjne

dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dysycplinie pedagogika nadano 11 czerwca 2024 roku.

dr Jolanta Jarczyńska

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dysycplinie pedagogika nadano 9 kwietnia 2024 roku.

dr Katarzyna Marszałek

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dysycplinie pedagogika nadano 14 maja 2024 roku.

dr Arkadiusz Lewandowski

Stopień doktora habilitowanego w dziedzienie nauk społecznych w dyscyplinie  nauki o polityce i administracji nadano 12 marca 2024 r.

dr Dawid Mikulski

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie naukścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne nadano 6 lutego 2024 roku.

dr Witold Brzeziński

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadano 11 października 2022 roku.

dr Joanna Szczutkowska

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadano 7 czerwca 2022 roku.

dr Przemysław Chmielecki

decyzja odmowna

dr Wojciech Ślusarczyk

Stopień doktora habilitowanego nadano 16 listopada 2021 roku.

dr Jewgienij Zubkow

decyzja odmowna

dr Aleksandra Norkowska

Stopień doktora habilitowanego nadano 9 marca 2021 roku.