Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończone postępowania habilitacyjne

dr Joanna Szczutkowska - zakończone

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadano 7 czerwca 2022 roku.

dr Wojciech Ślusarczyk - zakończone

Stopień doktora habilitowanego nadano 16 listopada 2021 roku.

dr Aleksandra Norkowska - zakończone

Stopień doktora habilitowanego nadano 9 marca 2021 roku.

dr Michał Borodo - zakończone

Stopień doktora habilitowanego nadano 13 kwietnia 2021 roku.