Biuletyn Informacji Publicznej

dr Joanna Szczutkowska - zakończone

Informacje o postępowaniu dostępne są na stronie Rad dziedzin (link otwiera się w nowym oknie).

Wniosek z 18 października 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 2/2021/2022 z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie historia dr Joanny Szczutkowskiej

Autoreferat zawiera opis kariery zawodowej.

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 24/2021/2022 z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej (link otwiera się w nowym oknie).

Recenzenci w postępowaniu:

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 25 maja 2022 roku.

Opinia Komisji habilitacyjnej: uchwała komisji habilitacyjnej (link otwiera się w nowym oknie).

Stopień doktora habilitowanego nadano 7 czerwca 2022 roku Uchwałą Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 40/2021/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. (link otwiera się w nowym oknie).

Operacje:
04-01-2022, 14:41
publikacja: Anna Cieślak
19-07-2022, 08:38
modyfikacja: Anna Cieślak