Biuletyn Informacji Publicznej

dr Robert Pawlak - zakończone

Wniosek (link otwiera się w nowym oknie) z dnia 27 listopada 2019 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

1) opis kariery zawodowej - autoreferat (link otwiera się w nowym oknie)
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 - wykaz osiągnięć (link otwiera się w nowym oknie)
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - wniosek (link otwiera się w nowym oknie)

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: UCHWAŁA Nr 48/2019/2020 (link otwiera się w nowym oknie) Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Roberta Pawlaka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Recenzje:

  • prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski - recenzja 1 (link otwiera się w nowym oknie)
  • prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska – recenzja 2 (link otwiera się w nowym oknie)
  • dr hab. Anna Zielińska - recenzja 4 (link otwiera się w nowym oknie)
  • dr hab. Ewa Wysocka - recenzja 3 (link otwiera się w nowym oknie)

Data wszczęcia postępowania: 29 listopada 2019 roku

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 1 marca 2021 roku.

Opinia Komisji habilitacyjnej (link otwiera się w nowym oknie)

UCHWAŁA Nr 57/2019/2020 (link otwiera się w nowym oknie) Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 16.03.2021 roku w sprawie nadania dr. Robertowi Pawlakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja odmowna)

Publikacja: Anna Cieślak, 16 czerwca 2020 roku

Aktualizacja: Anna Cieślak, 1 kwietnia 2021 roku

Operacje:
18-01-2022, 07:58
publikacja: Anna Cieślak
19-07-2022, 08:36
modyfikacja: Anna Cieślak