Biuletyn Informacji Publicznej

dr Kazimierz Czerwiński - zakończone

Wniosek (link otwiera się w nowym oknie) z dnia 5 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

1) opis kariery zawodowej - autoreferat (link otwiera się w nowym oknie)
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 - wniosek (link otwiera się w nowym oknie)
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - wniosek (link otwiera się w nowym oknie)

UCHWAŁA (link otwiera się w nowym oknie) Nr 49/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Kazimierzowi Czerwińskiemu

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: UCHWAŁA (link otwiera się w nowym oknie) Nr 17/2020/2021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Kazimierza Czerwińskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Data wszczęcia postępowania: 6 marca 2020 roku

Recenzje sa dostępne na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/60680/kazimierz-czerwinski (link otwiera się w nowym oknie)

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Teresa Wiłkomirska
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
dr hab. Violetta Kopińska, prof. uczelni
dr hab. Anna Zielińska, prof. uczelni

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 17 czerwca 2021 roku.

Opinia komisji habilitacyjnej - uchwała (link otwiera się w nowym oknie)

Uchwała nr 88/2020/2021 (link otwiera się w nowym oknie) Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie nadania dr. K. Czerwińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja odmowna)