Biuletyn Informacji Publicznej

dr Michał Borodo - zakończone

Wniosek (link otwiera się w nowym oknie) z dnia 15 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

1) opis kariery zawodowej - autoreferat (link otwiera się w nowym oknie) 
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 - wniosek
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - wniosek

Uchwała (link otwiera się w nowym oknie) Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  60/2019/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dra Michała Borodo

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała (link otwiera się w nowym oknie) Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 11/2020/2021 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dr. Michałowi Borodo

Recenzje sa dostępne na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/60686/dr-michal-borodo (link otwiera się w nowym oknie) 

Recenzentki:
dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. uczelni (UP im. KEN)
dr hab. Marta Kaźmierczak, prof. uczelni (UW)
prof. dr hab. Barbara Lewandowska -Tomaszczyk (PWSZ w Koninie)
dr hab. Izabela Szymańska, prof. uczelni (UW)

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 10 marca 2021 roku.

Uchwała komisji habilitacyjnej (link otwiera się w nowym oknie) 

Stopień doktora habilitowanego nadano 13 kwietnia 2021 roku (decyzja, link otwiera się w nowym oknie).

Publikacja: Anna Cieślak, 16 czerwca 2020

Aktualizacja: Anna Cieślak, 22 kwietnia 2021

Operacje:
18-01-2022, 08:17
publikacja: Anna Cieślak
19-07-2022, 08:37
modyfikacja: Anna Cieślak