Biuletyn Informacji Publicznej

dr Aleksandra Norkowska - zakończone

Wniosek z dnia 15 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

1) opis kariery zawodowej - autoreferat
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 - wniosek
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - wniosek

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  61/2019/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie literaturoznawstwo dr Aleksandry Norkowskiej

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 15/2020/2021 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie literaturoznawstwo dr Aleksandrze Norkowskiej

Recenzje sa dostępne na stronie: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/rada-dziedzin/habilitacje/60684

Recenzentki:
prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (IBL PAN) 
dr hab. Bożena Mazurek, prof. uczelni (UŚ) 
dr hab. Agata Seweryn, prof. uczelni (KUL)
prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz (em. IBL) 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 17 lutego 2021 roku.

Opinia Komisji habilitacyjnej

Stopień doktora habilitowanego nadano 9 marca 2021 roku (decyzja).