Biuletyn Informacji Publicznej

dr Przemysław Chmielecki - zakończone

Informacje o postępowaniu dostępne są na stronie Rad dziedzin (link otwiera się w nowym oknie).

Wniosek  z dnia 28 maja 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Autoreferat zawierający opis kariery zawodowej.

UCHWAŁA Nr 92/2020/2021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 1lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Przemysławowi Chmieleckiemu

informacja o składzie komisji habilitacyjnej: UCHWAŁA Nr 9/2021/2022 Rady Dziedziny Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Przemysława Chmieleckiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Recenzenci w postepowaniu:

Termin kolokwium habilitacyjnego: 5 kwietnia 2022 roku.

Opinia Komisji habilitacyjnej: uchwała komisji habilitacyjnej (link otwiera się w nowym oknie).

Uchwała nr 58/2021/2022 Rady Dziedziny Nauk Społecznych UKW z dnia 10 maja 2022 roku (link otwiera się w nowym oknie) dotycząca odmowy nadania dr. Przemysławowi Chmieleckiemu stopnia doktora habilitowanego.

Operacje:
04-02-2022, 10:57
publikacja: Anna Cieślak
19-07-2022, 08:37
modyfikacja: Anna Cieślak